Sizing Chart

Cycling UK Clothing Sizing Chart
Cycling UK Club Jersey          
           
MEN'S S M L XL XXL
Chest (inches) 33.5-37" 37-40.5" 40.5-44" 44-47.5" 47.5-51"
Chest (cm) 85-94cm 94-103cm 103-112cm 112-120.5cm 120.5-129.5cm
           
WOMEN'S S (UK10) M (UK12) L (UK14) XL (UK16)  
Chest (inches) 33.5-36" 36-38.5" 38.5-41" 41-43.5"  
Chest (cm) 85-91.5cm 91.5cm-98cm 98-104cm 104-110.5cm  
           
Cyclists' Touring Club Jersey          
           
MEN'S S M L XL XXL
Chest (inches) Up to 35" 35-38" 38-40" 40-43" 44"+
Armpit to armpit (inches) 18" 19" 20" 21" 22"
           
WOMEN'S S (UK 10) M (UK 12) L (UK 14) XL (UK16+)  
Chest (inches) Up to 34" 35-36" 37"-38"  39"+  
Armpit to armpit (inches) 18" 19" 20" 21"  
           
Cycling UK Waterproof Jacket          
           
MEN'S S M L XL XXL
Chest (inches) 37-39" 39-41" 41-43" 43-45" 45-47"
Chest (cm) 94-99cm 99-104cm 104-109cm 109-114cm 114-119cm
           
WOMEN'S S M L XL  
Chest (inches) 34-35" 36-37" 38-39" 40-41"  
Chest (cm) 87-90cm 91-95cm 96-100cm 101-105cm