Traws Eryri route guide / Teithlyfr llwybr Traws Eryri

Traws Eryri route guide / Teithlyfr llwybr Traws Eryri

Explore the enthralling history, wild mystery and stunning mountain landscapes of Eryri on this challenging 200km adventure across North Wales, created by Cycling UK in partnership with Natural Resources Wales. 

As well as telling the stories of the places you’ll pass through, the route guide includes practical advice, detailed mapping and suggested itineraries to help you plan your trip. 

Cycling UK members logged in to the website can receive £2 off their copy of the guide (select the appropriate option in the drop down menu below). Find out how to join Cycling UK and receive other exclusive discounts at cycle and outdoor retailers and benefits including free insurance. 

 

Darganfyddwch hanes cyffrous, dirgelwch gwyllt a thirweddau mynyddig mawreddog Eryri ar yr antur 200km heriol hon ar draws Gogledd Cymru. Cafodd ei lunio gan Cycling UK mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru.  

Yn ogystal ag adrodd hanesion y lleoedd y teithiwch drwyddynt, mae’r teithlyfr yn cynnwys cyngor ymarferol, mapiau manwl a theithiau awgrymedig i’ch helpu chi i gynllunio eich taith. 

Gall aelodau Cycling UK sy’n mewngofnodi i’r wefan gael gostyngiad o £2 ar eu copi o’r teithlyfr (gweler y dewis priodol ar y gwymplen isod). Gallwch ddysgu sut i ymaelodi â Cycling UK a chael gostyngiadau unigryw eraill gan werthwyr beiciau a siopau awyr agored, a buddion gan gynnwys yswiriant am ddim. 

£14.00